založení společnosti

Při založení společnosti je nutno spolupracovat s místním notářem. Mohl bych Vám nabídnout funkci odborného prostředníka, tuto činnost poskytuji za smluvní odměnu dle časových jednotek. Pokud budeme moci použít standardní zakladatelskou smlouvu, nebude má činnost pravděpodobně přesahovat tři hodiny. Poplatek notáře je závislý na výši základního kapitálu a počtu společníků. Při založení s.r.o. s jediným společníkem se základním jměním ve výši 25.000 € činí poplatek cca. 800 €.

Ohledně doby mezi zadáním návrhu a zápisem společnosti do OR je nutno počítat s pár týdny. Založení společnosti lze učinit na základě zmocnění mé osoby. Je ovšem potřeba, aby se jednatel dostavil osobně k notáři, kde bude nutno odevzdat čestné prohlášení. Po sepsání zakladatelské smlouvy bude dále nutno založit účet u banky a sice na společnost “ v založení“ a vložit na účet minimálně polovinu základního kapitálu. Německá banka poté vystaví potvrzení o vkladu, které bude muset být předloženo OR s návrhem na zápis. Sídlo společnosti Vám bohužel nemohu poskytnout. Pro účely získání tuzemského sídla z daňových důvodů by mohlo postačit založení tzv. „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“, jedná se o společnost s ručením omezeným se základním kapitálem ve výši min. 1 €. V takovém případě by činil poplatek notáře cca. 300 €.