faktura od „European Business Number“ – DAD Deutscher Adressdienst GmbH

V poslední době se na mě stále častěji obracejí čeští podnikatele, kteří nečekaně obdrželi fakturu od společnosti „DAD Deutscher Adressdienst GmbH“ (z Hamburku). Již několik let se tato společnost snaží vnutit zahraničním podnikatelům uzavření úplatných smluv, na jejichž základě jsou pak tito postižení zapsáni do bezvýznamného online seznamu firem s názvem „European Business Number“. Podnikatelům je pak v takovém případě zaslán již předvyplněný formulář obsahující informace, které společnost „DAD Deutscher Adressdienst GmbH“ získává z veřejně přístupných rejstříků a seznamů. Tento formulář v anglickém jazyce má podobu úředního dopisu a obsahuje vedle výzvy k doplnění DIČ v dolní části objednávku služeb po dobu tří let za roční úplatu ve výši 677 €. Kdo toto přehlédne a podepsaný formulář zašle zpět, obdrží záhy první fakturu. V případě, že jste takovou fakturu, nebo výzvu obdrželi, nedoporučoval bych ji před prozkoumáním právní situace uhradit – většinou se dá proti pohledávce úspěšně ubránit.