délka trvání soudních řízení

Dle spolkového statistického úřadu:

 

Přehled délky trvání soukromoprávních sporů před obvodními soudy v SRN za rok 2010
celkem uzavřených soudních řízení  1.217.563
z toho uzavřených sporným rozsudkem  308.919
z celkově uzavřených soudních řízení byly u soudu:
do 3 měsíců  48,7 %
od 3 do 6 měsíců  26,8 %
od 6 do 12 měsíců  17,6 %
od 12 do 24 měsíců  5,7 %
více jak 24 měsíců  1,2 %
průměrná délka tvrvání soudního řízení  4,7 %
průměrná délka trvání soudního řízení, které je ukončeno sporným rozsudkem  7,1 %
Přehled délky trvání soukromoprávních sporů před zemskými soudy jako soudy první instance v SRN za rok 2010
celkem uzavřených soudních řízení  36.9089
z toho uzavřených sporným rozsudkem  91.768
z celkově uzavřených soudních řízení byly u soudu:
do 3 měsíců  33,3 %
od 3 do 6 měsíců  23,2 %
od 6 do 12 měsíců  24,5 %
od 12 do 24 měsíců  13,0 %
více jak 24 měsíců  6,0 %
průměrná délka trvání soudního řízení  8,1 %
průměrná délka trvání soudního řízení, které je ukončeno sporným rozsudkem  13,2 %