plná moc pro doručování

Praxí v komunikaci s německými úřady včetně policie je, že v průběhu výslechu je podezřelému za asistence překladatele dána k podepsaní plná moc opravňující zmocněnce k doručování, což je nejčastěji soudní úředník. Doručování pak probíhá mezi ním a soudem a obviněný je vyrozuměn pouze informativně a často pouze běžnou poštou. V případě, že obviněný nerozuměl, co podepisuje, je možné plnou moc napadnout a požadovat nápravu včetně navrácení lhůt, které díky neporozumění obsahu listin mohl promeškat.