lustrace subjektů

V případě, že nemáte informace, zda bylo na majetek dlužníka zahájeno
insolvenční řízení, nebo neznáte spisovou značku, lze si tuto informaci
zjistit zde: insolvenční rejstřík. Vždy však musíte zakliknout políčko “Detail-Suche” do kolonky “Firma bzw. Name des Schuldners” zadat firmu dlužníka (při zadání firmy však pro jistotu volte různé kombinace, pokud se firma skládá z více slov, popř. zadávejte pouze to první) a vybrat zemi a příslušný soud, který by se insolvenčním řízením zabýval, tuto informaci zjistíte zde: Zjištění místního příslušnosti soudů. Zde uvedete buďto PSČ (PLZ), nebo město (Ort), kde má dlužník sídlo a zadejte “absenden”, server Vám sdělí veškeré příslušné soudy v daném obvodu, mezi nimi naleznete insolvenční soud (Insolvenzgericht).

Sídlo společnosti zjistíte tak, že na stránkách spolkového věstníku zadáte do kolonky “Firmenname” název společnosti a kliknete na “Suche starten”, jakmile Vám server nalezne Vámi hledanou společnost, klikněte vpravo na “Registerinformationen des Registergerichts”, poté na “Registerinformationen anzeigen” a nakonec vpravo na “UT”, otevře se Vám nové okno, zde po Vás server bude chtít opsat kód, jakmile tak učiníte, ukáží se Vám základní informace o společnosti, v kolonce “Anschrift” naleznete sídlo společnosti.

Prosím o pochopení, že Vám nemohu zaručit, že pokud bude dle mého návodu postupováno, že ve všech případech skutečně získáte informace o zahájených insolvenčních řízeních.