odebrání řidičského oprávnění

Pokud Vám bylo německým soudem odebráno oprávnění k řízení motorového vozidla trestním příkazem nebo rozsudkem, je nutné, abyste u některého německého okresního/městského úřadu podal návrh na obnovení práva užívat Váš český řidičský průkaz na území SRN. K obnovení práva může dojít až po uplynutí lhůty uvedené v rozhodnutí soudu. Návrh na obnovení lze podat již tři měsíce před uplynutím lhůty. Úřadu musí být předložen výpis českého rejstříků trestů s ověřeným překladem, výpis z německého rejstříku trestů, kopie občanského průkazu, stejně jako českého řidičského průkazu. Administrativní poplatek pro zpracování žádosti činí cca.140 € a poplatek za výpis z německého rejstříku trestů pak 13 €.

Je možné, že úřad bude požadovat abyste v SRN absolvoval (s tlumočníkem) lékařsko-psychologické vyšetření Vaší způsobilosti k řízení motorového vozidla. A to především v případech, kdy Vám bylo řidičské oprávnění odebráno v souvislosti s konzumací alkoholu, či drog.

Tato informace se nevztahuje na odebrání řidičského oprávnění v přestupkovém řízení.