výpis z rejstřík trestu

Existují dvě možné cesty, jak lze získat informace o obsahu rejstříku trestů.

1. Klasický výpis z rejstříku trestů pro soukromé účely v tištěné podobě a v německém jazyce (překlady si musí žadatel obstarat sám. Výpis neobsahuje všechny údaje zadané do elektronického rejstříku trestů vedeného Spolkovým justičním úřadem. Ve výpisu nejsou uvedeny zahlazené tresty, odsouzení k peněžitému trestu, který činí méně než 90 denních sazeb a odsouzení mladistvých.

Žadatel, který má bydliště v zahraničí podává žádost na adresu:

Bundesamt für Justiz
Sachgebiet IV 21 – IR –
53094 Bonn
SRN

Poplatek činí 13 €

Účet:
Deutsche Bundesbank – Filiale Köln –
IBAN-Nr.: DE49370000000038001005
BIC: MARKDEF1370
Účel platby: Křestní jméno a příjmení

2. Náhlednutí do úplného obsahu rejstříku trestů na žádost (stejná adresa jako v předchozím případě) možné osobní nahlédnutí u zvoleného obvodního soudu (Amtsgericht) v SRN nebo na velvyslanectví SRN v České republice

Pokud byste měl/a zájem o formulování žádost, jsem připraven Vám s tímto pomoci.

Formulář stáhnete zde. Informace v nj zde.