výpis z katastru nemovitostí

Předpokladem pro získání informace z katastru nemovitostí je v SRN tzv. konkrétní právní zájem. Tento zájem je dán například, pokud máte vymahatelnou pohledávku proti majiteli nemovitosti; neopodstatněná domněnka vlastnického práva dlužníka pro získání informace z katastru nemovitostí nepostačí. V žádném případě nelze katastr nemovitostí požádat, aby Vám vystavil seznam veškerých nemovitostí, jejímž vlastníkem je určitá osoba. Lze jen požádat o vystavení výpisu z katastru nemovitostí ohledně konkrétní nemovitosti. Je tedy potřeba znát přesnou adresu předmětné nemovitosti.