pro kolegy

pro kolegy

Vážení kolegové,

rád bych Vás touto cestou seznámil s možností, která Vám umožní vystupovat jako právní zástupce klienta při řízení před německými soudy.

Na základě vstupu České republiky do Evropské unie mohou čeští advokáti dočasně vystupovat jako právní zástupci českého klienta před německými soudy a to bez složení uznávacích zkoušek. Omezení platí při zastupování klienta ve sporech, kde je předepsané zastoupení stran advokáty, zejména v občanskoprávních sporech vedených u Zemských soudů v první instanci (při hodnotě sporu nad 5.000 €), stejně jako u Vyšších zemských soudů v instanci druhé. Zde je podmínkou, aby si hostující evropský advokát zvolil německého advokáta, který má na starost soulad úkonů českého kolegy s německým právním řádem a současně je mu doručována veškerá korespondence od německého soudu.

V rámci tohoto případu zastoupení klienta, dochází k uzavření smlouvy o zastoupení jen mezi českým právním zástupcem a klientem. Odpovědnost za zastoupení nese ve vztahu ke klientovi český právní zástupce.

Samotná činnost německého právního zástupce se řídí dohodou mezi ním a českým právním zástupcem. Odpovědnost z této dohody plynoucí – tj. poradenství ohledně německého práva, nese samozřejmě německý právní zástupce.

Druhou možností zastoupení českého klienta je ta, kdy klient bude v soudním řízení zastupován pouze německým právním zástupcem. Tento pak poskytuje své služby na základe dohody uzavřené s klientem. V takovémto případe nese odpovědnost za poskytnuté služby jen německý právní zástupce a český advokát v řízení před německými soudy vůbec nevystupuje.

Přehled německého systému soudních poplatku a advokátních odměn Vám pomůže zodpovědět případné dotazy Vašich klientu.

V případě jakýchkoli nejasností je možné se na mne kdykoli obrátit.