údaje poskytovateli služby

Údaje poskytovateli služby dle zákona č. 222/2009 Sb.:

jméno a příjmení

Christian Bibelriether

kontaktní údaje Luragogasse 5, 94032 Passau, Německo a Politických vězňů 98, 280 02 Kolín III
tel. +420 910 259 869, email: advokat(zavináč)advokanc.deHovory se uskutečňují přes internet (VoIP) a stejně jako e-maily nejsou úplně chráněný před protiprávním útokům. Doporučuji použít kódování emailů.
informace o tom, zda je poskytovatel služby zapsán v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku není
místo podnikání poskytovatele služby Luragogasse 5, 94032 Passau, Německo
podléhá-li jeho činnost povolení, název a adresa orgánu, který povolení vydal Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München,Tal 33, 80331 München, Německo; Česká advokátní komora, Národní Třída 16, 110 00 Praha 1, Česká republika
daňové identifikační číslo DE194606372
informace o tom, zda je poskytovatel služby členem profesní komory, včetně profesního označení, které mu z takového členství vyplývá „Rechtsanwalt“ (RAK München), „advokát“ (ČAK)
informace o obchodních podmínkách nebo doložkách
1 nebo o smluvních ustanoveních týkajících se volby práva2, řídí-li se jimi vztah mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby
 Smluvní podmínky upravující poskytování právních služeb na dálku1, bod 1.32

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V SRN se dobrovolně účastním v mimosoudním řešení sporu v souvislosti s poskytováním právních služeb, který se nepodaří mezi nami urovnat přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řízení můžete podat u „instituce advokacii pro mimosoudní řešení sporů“ nebo Mnichovské advokátní komory.

V ČR je možné případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou. Podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení lze nalézt zde.

Kontaktní údaje institucí:

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Rauchstraße 26, 10787 Berlin
Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München, Tal 33, 80331 München
Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

K zahájení řízení lze použit evropskou „platformu pro řešení sporů on-line„.

Údaje, které  jsem povinen zpřístupnit dle § 5 Telemediengesetz

Provozovatelem těchto stránek je Rechtsanwalt (německý advokát) a advokát (ČR) Christian Bibelriether, se sídlem v Německu (Passau, Luragogasse 5, tel.: +49 851 33403, a se sídlem v České republice (Politických vězňů 98, 280 00 Kolín III, tel.: +420 910 259 869).

Zapsán v Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München (Advokátní komoře pro území Vyššího zemského soudu v Mnichově) a v České advokátní komoře.

email: advokat(zavináč)advokanc.de

DIČ: DE194606372.

Adresy profesních komor:

Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München, Tal 33, 80331 München, tel.: +49 89 532944-0, fax: +49 89 532944-28
Česká advokátní komora, Národní Třída 16, 110 00 Praha 1, tel.: 273 193 111.

Příslušné profesní předpisy:

Německo: Bundesrechtsanwaltsordnung ( Spolkový advokátní řád), Berufsordnung (Profesní řád), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Zákon o advokátní odměně) (Obsah v NJ)

Česká republika: Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif); stavovské předpisy

Evropa: Etický kodex advokátů v Evropské unii

Údaje, které jsem povinen zpřístupnit příjemci služby před uzavřením smlouvy, popřípadě před poskytnutím služby dle německé vyhlášky “DL-InfoV“:

Familien- und Vorname Bibelriether, Christian
Anschrift der Niederlassung, Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse Luragogasse 5, 94032 Passau,
Telefon +49 851 33403,
e-mail: advokat(ät)advokanc.deGespräche werden über das Internet (VoIP) abgewickelt und sind wie E-mails nicht vor rechtswidrigen Angriffen geschützt.
bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und Anschrift der zuständigen Behörde oder der einheitlichen Stelle Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München, Tal 33, 80331 München, Deutschland
Česká advokátní komora, Národní Třída 16, 110 00 Praha 1, Tschechische Republik
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE194606372
gesetzliche Berufsbezeichnung1, Staat, in dem sie verliehen wurde2 und
Name der Kammer3
Rechtsanwalt1, Deutschland2,
Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München3,
Verwendung von AGB Smluvní podmínky upravující poskytování právních služeb na dálku
Vertragsklausel anwendbares Recht1 und Gerichtsstand2 Punkte 1.31 und 11.12 der AGB
Berufshaftpflichtversicherung1, Namen und die Anschrift des Versicherers2 und räumlicher Geltungsbereich3. Vermögensschaden-Haftpflicht1, R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden2, Europa3