o osobě

Narodil jsem se roku 1966 v Mnichově. V letech 1987-1991 jsem pracoval na německém Ministerstvu zahraničních věcí. Poté jsem studoval na Právnické fakultě Pasovské univerzity. Po ukončení studií jsem působil jako soudní a advokátní koncipient (Referendar) v Praze a Pasově. V roce 1998 jsem složil německé advokátní zkoušky, a od roku 2001 mám uznané zkoušky Českou advokátní komorou. Do roku 2003, kdy jsem založil svou vlastní advokátní kancelář, jsem pracoval jako člen sdružení advokátů v Pasově.

Od roku 2007 jsou němečtí advokáti oprávněni zastupovat klienty před veškerými německými soudy, s výjimkou Spolkového soudního dvoru v soukromoprávních sporech.